In oer Ivann

Gwanna i menel vorn
Meth en-fuin
Eria hith min imlaid
Dolen i aur.

Dant calad trî i chith
Thia aer goll
Na vedui echuia aur
Linnar in aew.

Golass e-dawar sui côl
I chith gwann
Tinu nan gelaid míriar
Sui nîr Anor.

Lhossui sûl trasta 'ylf
Girir i laiss,
Sui ross vallen dennir
Ned oer Ivann.

Voir la version fran├žaise

Retour